Schmith Polska S.A.

Reklamacje B2C (Business to Consumer, Biznes do konsumenta)

Drodzy Państwo, informujemy, że od dnia 1.06.2021 wszystkie reklamacje produktów SCHMITH POLSKA S.A. można zgłaszać drogą mailową bezpośrednio na adres:
reklamacje@schmithpolska.pl

Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać:
– wypełniony formularz reklamacyjny,
– dołączony dowód zakupu reklamowanych produktów,
– zdjęcia wady lub uszkodzenia,
– informację o adresie, z którego reklamowane produkty są gotowe do odbioru.

Reklamacje B2B (Business to Business, Biznes do biznesu)

Informujemy, że od dnia 3.02.2022 r. wszystkie reklamacje produktów SCHMITH POLSKA S.A. należy zgłaszać poprzez formularz dostępny z poniższego linku:

© Schmith Polska S.A. 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | RODO