SCHMITH POLSKA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „UDZIAŁ SPÓŁKI SCHMITH POLSKA S.A. W TARGACH I WYDARZENIU MIĘDZYNARODOWYM”.

Celem projektu jest ekspansja firmy SCHMITH POLSKA na rynki zagraniczne poprzez sprzedaż wyrobów związanych z branżą narzędzi. Przedsięwzięcie przewiduje realizację działań mających na celu ekspansję zagraniczną Firmy, poprzez wyjście z ofertą na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 188.823,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 80.000,00 zł

ZAKOŃCZONY

SCHMITH POLSKA S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Udział firmy Schmith Polska S.A. w międzynarodowych targach”.

Celem projektu była ekspansja firmy SCHMITH POLSKA na rynki zagraniczne poprzez sprzedaż wyrobów związanych z branżą narzędzi.

Wartość projektu: 85 494,05 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 40.000,00 PLN

ZAKOŃCZONY

Schmith Polska S.A.
zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 – Efektywność Energetyczna Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Tytuł realizowanego projektu:
„Wzrost efektywności energetycznej firmy Schmith Polska S.A. poprzez termomodernizację budynków centrum logistycznego w Zalewie”
Przedmiotem projektu była poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa z sektora MŚP – Schmith Polska S.A. – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację obiektów centrum logistycznego w Zalewie.

Wartość projektu: 1 152 113,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 515 172,59 PLN

ZAKOŃCZONY

© Schmith Polska S.A. 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | RODO